Hemorrojder – Internet ett allt viktigare alternativ

Generellt vill 7 av 10 vill söka information hos läkare eller annan vårdpersonal.